ОТНОСНО ЕДНО НЕСЪЩЕСТВУВАЩО ИНТЕРВЮ

10 февруари 2017 г.

В последния си брой седмичникът “Уикенд” е публикувал свой редакционен текст, представен като интервю с управителя на “Пайнер”, инж. Митко Димитров. В същия редакционен текст е изразена оценка и отношение, които нямат нищо общо и не касаят по никакъв начин инж. Димитров. И за да не останат никакви съмнения и неясноти, управителят на “Пайнер” се чувства длъжен да заяви категоричното си мнение по въпроса:

“Не би било нормално, дори е недопустимо, някой друг да говори от мое име или да “цитира” мои думи в интервю, което не съм давал. И аз не мога да си замълча след всичко това. Единственото интервю, което съм дал през 2017 година, е във вестник “Телеграф” и мисля, че съм точен, ясен и логичен по всички въпроси, включително и за Годишните награди на телевизия “Планета”. Авторът на текста е направил оценка за наградите на “Планета” ТВ, която не е грешна и е точно написана. Но явно създателят на това измислено интервю е имал нужда и от други думи. Искам категорично да се разгранича и да опровергая следното: Заявявам, че не съм обиден на нито един изпълнител, най-вече на тези, с които успяваме. Вдигам телефона на всеки наш изпълнител и разговаряме по всякакви въпроси. Обиден човек не прави така. Никога не съм и не бих настройвал изпълнителите един срещу друг, нито пък феновете им против тях. В мнимото интервю и това го има. Решихме тази година наградите да са открити, с явно гласуване, с цел да се избегнат всякакви съмнения за субективна оценка от наша страна. Процедурата по гласуването бе прекратена поради съмнения за хакерска намеса. Не бихме си позволили да виним за това никой от нашите изпълнители, защото сме сигурни, че никой не би рискувал авторитета си с подобно нещо. Предполагаме, че до това са довели пресилените емоции на някои фенове. В тази ситуация, този начин на провеждане на Годишните награди нямаше да е обективен. Това е причината да няма награди тази година. А за следващите - ще решим какво да правим заедно с нашите изпълнители, защото най-пострадали от липсата на наградите са именно те и по-точно най-успешните от тях.”
Начало