Please enable JS
ГЛАС ОТ ДУШАТА НА ПИРИНА

ГЛАС ОТ ДУШАТА НА ПИРИНА

Иван Дяков

2002

1. ДАНО ЛЕ, ДАНЧЕ

2. ЯНИЦА ПЪТЯ СБЪРКАЛА

3. ЛИНО МОМЕ

4. ГРАДИЛ ИЛИЯ КИЛИЯ

5. ЗЕМЛЯЦИ

6. СИН МИ СЕ ЖЕНИ

7. ЛУДО, МЛАДО

8. МАЙКА НА МАРИЙКА ДУМАШЕ

9. ДЪЩЕ МОЯ

10. ЧЕДО СИ МИ, МИЛО СИ МИ

11. DJ КИТКА

12. МАГДАЛЕНИНО ХОРО

13. МИЛЕНО ЛИБЕ