Please enable JS
МЕЧТА

МЕЧТА

Росица Пейчева

2013

​1. РОДОПСКА КИТКА

Кожильо

Сбирайте, моми, хурките

Развивай, добро, повивай

2. АЙДА, АЙДА

3. МОМНЕ ЛЕ

4. СТРАНДЖАНСКИ ТРИПТИХ

Димитър Мама си думаше

Иди, синко Димитре

Всичките момци с него отиват

5. МОРИ ДУДА Е

6. РУСКЕ ЛЕ

7. ПАЗАРДЖИШКИ БУКЕТ

Тръгнал е Марко на гости

Орех се с листи разлиства

8. ЛЕЛЕ, ВАРАЙ, ВАРАЙ

9. ЗЛАТО МОМЕ

10. ВЕЧЕРАЙ, РАДО

11. Я ДОЙДИ, ЛИБЕ ЯНАКИ