Please enable JS
МОЕНО СОРЦЕ ГОРИ, НЕ ГАСНЕ

МОЕНО СОРЦЕ ГОРИ, НЕ ГАСНЕ

{artist_name_relation channel="artist_name"}

{artist_name_relation:title}

{/artist_name_relation} {guest_artist_name_relation channel="guest_artist_name"}

{guest_artist_name_relation:title}

{/guest_artist_name_relation}

2023

1. СИЧКИНЕ ГОРИ ДЖАНАМ - с Академичен народен хор към АМТИИ

2. ТОДОРЕ, ЛЕЛИН ТОДОРЕ - с Академичен народен хор към АМТИИ

3. АЙДЕ, ЩО МИ СЕ БЕЛЕЕ - с Академичен народен хор към АМТИИ

4. ПОЙДОХ ПО ПАТО - с Академичен народен хор към АМТИИ

5. ЩО МИ Е МИЛО, МОМЕ - с Академичен народен хор към АМТИИ

6. СЕВДЕ ЛЕ, СЕВДАЛИНКЕ ЛЕ - с МФГ “Варвара”

7. ДЖЕЙНО, ЩЕРКО ДЖЕЙНО - с МФГ “Варвара”

8. ЗАСПАЛ ЮНАК - с гайдарски състав “Войводите”

9. ГЛАВА ЛИ ТА БОЛИ, СИНО МОЙ - с гайдарски състав “Войводите”

10. ГЕРГИНО, МОМЕ ХУБАВА - с гайдарски състав “Войводите”

11. БЕЛИЛА ГИНКА - с гайдарски състав “Войводите”

12. ШИНКО ЛЬО, МАРИ ХУБАВА - с гайдарски състав “Войводите”