Please enable JS
КИТКА ЗА ОБИЧ

КИТКА ЗА ОБИЧ

{artist_name_relation channel="artist_name"}

{artist_name_relation:title}

{/artist_name_relation} {guest_artist_name_relation channel="guest_artist_name"}

{guest_artist_name_relation:title}

{/guest_artist_name_relation}

2020

1. КИТКА ЗА ОБИЧ

2. АНГЕЛИНА

3. ВДИГНЕТЕ ЧАШИ

4. КОПНЕЖ

5. ПРИЯТЕЛИ

6. ЧУДЕН ГРАД

7. БЯЛА БЪЛГАРКА

8. СЪДБА

9. ЯСЕН МЕСЕЦ МИ ГРЕЕШЕ

10. ПРОСТИ МИ, МАЙКО

11. ПИСМО ДО БРАТА