Please enable JS
НА КОЛЕНЕ

НА КОЛЕНЕ

{artist_name_relation channel="artist_name"}

{artist_name_relation:title}

{/artist_name_relation} {guest_artist_name_relation channel="guest_artist_name"}

{guest_artist_name_relation:title}

{/guest_artist_name_relation}

2016

Музика и аранжимент: Николай Пашев

Текст: Анастасия Мавродиева

Режисьор, сценарист и оператор: Йордан Петков