Please enable JS
МАКЕДОНСКИ БУКЕТ

МАКЕДОНСКИ БУКЕТ

{artist_name_relation channel="artist_name"}

{artist_name_relation:title}

{/artist_name_relation} {guest_artist_name_relation channel="guest_artist_name"}

{guest_artist_name_relation:title}

{/guest_artist_name_relation}

2021

Музика и текст: народни

Аранжимент: Димитър Милев

Режисьор, сценарист, оператор: Петър Картулев

Ако умра, ил загина
Македонско девойче
Навали се Шар Планина
По друм одам
Лиляно моме
Земи огън, запали ме
Роженския манастир
Сите девойчиня
Йовано, Йованке
Море сокол пие
Назад, назад, моме Калино
Слушай как шумат шумите