Please enable JS
ЗАДАДЕ СЕ, ЯНО ЛЕ - с МФГ Дорково

ЗАДАДЕ СЕ, ЯНО ЛЕ - с МФГ Дорково

{artist_name_relation channel="artist_name"}

{artist_name_relation:title}

{/artist_name_relation} {guest_artist_name_relation channel="guest_artist_name"}

{guest_artist_name_relation:title}

{/guest_artist_name_relation}

2023

Музика и текст: народни

Аранжимент: Димитър Милев

Режисьор, сценарист, оператор: Тенчо Янчев